Místní knihovna v Kurovicích
Naposledy aktualizováno: 07.04.2017 10:21:47

OBRÁZEK : oknih.jpg

 

Zřizovatel knihovny: Obec Kurovice

Knihovna se nachází v 1.patře místního Kulturního domu.

Knihovnice: p. Daňková

 


OBRÁZEK : 90px-kurovice_cz_coa.jpg 

 

Výpůjční doba:

 

Pondělí: 16.00 – 18.00 hod.

 

knihovna.kurovice@seznam.cz

 

 

 

...předem střípky z historie čtenářství v naší obci (Vyčteno z publikace Kurovice od Františka Košiny)

 

"Koncem ledna 1911 byl přeměněn zdejší čtenářsko-zábavný spolek Omladina v odbor Národní jednoty."
 
...v reprintu původního vydání z r. 1892 (vydaného nákladem učitelstva hejtmanství Holešovského) publikace Okresní hejtmanství Holešovské se dočteme, že Čtenářský spolek Omladina je tu od roku 1883...

 

Knihovna a současnost … 

Obecní knihovna slouží občanům Kurovic již dlouhou řadu let. Dlouholetým knihovníkem byl pan Zdeněk Peška, po kterém vedení knihovny převzala paní Dagmar Jurtíková, Magdalena Kolomazníková a nyní knihovnu spravuje paní Daňková.

V posledních třech letech došlo v  knihovně k podstatným změnám. Obec zrekonstruovala prostory knihovny, výmalbu, vyměnila okna, zavedla plynové topení a stranou omlazení nezůstal ani knihovní fond.

Naše knihovna pravidelně spolupracuje s pracovníky Knihovny Kroměřížska, která je pověřenou knihovnou pro kroměřížský region Zlínského kraje a tyto služby (regionílní funkce) jsou financovány z prostředků Zlínského kraje. Spolupráce započala revizí knihovního fondu, aby odpovídal dnešním požadavkům čtenářů. Stará a nevhodná literatura byla z evidence vyřazena, ostatní knihy byly očištěny, nově přebaleny a rozřazeny dle jednotlivých kategorií knih. Cílem této započaté spolupráce je postupnými kroky zlepšovat činnost knihovny a více ji přiblížit mladým čtenářům.

Krok, který završil úsilí o modernizaci knihovny byla její registrace na Ministerstvu kultury České republiky a podepsání zřizovací listiny Místní knihovny v Kurovicích. Knihovna byla vybavena počítačovou sestavou s možností tisku. Na základě Projektu internetizace knihoven poskytuje i přístup ke službám sítě internet. Tato služba je poskytována zdarma. Přístup k internetu je možný ve výpůjční dobu. 

(Pokyny pro využívání výpočetní techniky v knihovně)

V knihovním fondu je přibližně 1980 knih. Knihovní fond se každým rokem rozrůstá o nově nakoupené knihy na které přispívá obec ze svého rozpočtu. Knihovní fond obsahuje beletrii, poezii i populárně naučnou literaturu pro dospělé, děti a mládež. Kromě výběru z vlastního fondu knihovny mají naši čtenáři k dispozici 2x ročně výměnné soubory knih z Knihovny Kroměřížska, které rovněž rožšiřují nabídku nových knih.    

 


Knihovna v číslech:

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Registrovaní čtenáři celkem 26 16 25 28 30 14
Počet návštěvníků 289 241 185 119 108 175
Počet výpůjček celkem 292 319 168 170 192 313


    

 
Proces zabral 0.0085 sekund času a 0.71MB paměti.