Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Kurovicích

Návštěv :
Celkem : 711
Týden : 8
Dnes : 0
podrobnosti

OBRÁZEK : oknih.jpg

 

 

 

 

Zřizovatel knihovny: Obec Kurovice

Knihovna se nachází v 1.patře místního Kulturního domu.

Knihovnice: Jana Daňková

 

OBRÁZEK : 90px-kurovice_cz_coa.jpg Výpůjční doba:

Pondělí: 16.00 – 18.00 hod.

knihovna.kurovice@seznam.cz

 

 

...předem střípky z historie čtenářství v naší obci (Vyčteno z publikace Kurovice od Františka Košiny)

 

"Koncem ledna 1911 byl přeměněn zdejší čtenářsko-zábavný spolek Omladina v odbor Národní jednoty."
 
...v reprintu původního vydání z r. 1892 (vydaného nákladem učitelstva hejtmanství Holešovského) publikace Okresní hejtmanství Holešovské se dočteme, že Čtenářský spolek Omladina je tu od roku 1883...

 

Knihovna a současnost … 

Obecní knihovna slouží občanům Kurovic již dlouhou řadu let. Dlouholetým knihovníkem byl pan Zdeněk Peška, po kterém vedení knihovny převzala paní Dagmar Jurtíková, Magdalena Kolomazníková a nyní knihovnu spravuje Jana Daňková.

  V posledních třech letech došlo v  knihovně k podstatným změnám. Obec zrekonstruovala prostory knihovny, výmalbu, vyměnila okna, zavedla plynové topení a stranou omlazení nezůstal ani knihovní fond.

   Naše knihovna pravidelně spolupracuje s pracovníky Knihovny Kroměřížska, která je pověřenou knihovnou pro kroměřížský region Zlínského kraje a tyto služby (regionílní funkce) jsou financovány z prostředků Zlínského kraje. Spolupráce započala revizí knihovního fondu, aby odpovídal dnešním požadavkům čtenářů. Stará a nevhodná literatura byla z evidence vyřazena, ostatní knihy byly očištěny, nově přebaleny a rozřazeny dle jednotlivých kategorií knih. Cílem této započaté spolupráce je postupnými kroky zlepšovat činnost knihovny a více ji přiblížit mladým čtenářům.

   Krok, který završil úsilí o modernizaci knihovny byla její registrace na Ministerstvu kultury České republiky a podepsání zřizovací listiny Místní knihovny v Kurovicích. Knihovna byla vybavena počítačovou sestavou s možností tisku. Na základě Projektu internetizace knihoven poskytuje i přístup ke službám sítě internet. Tato služba je poskytována zdarma. Přístup k internetu je možný ve výpůjční dobu. 

(Pokyny pro využívání výpočetní techniky v knihovně)

   V knihovním fondu je přibližně 1979 sv. knih. Knihovní fond se každým rokem rozrůstá o nově nakoupené knihy na které přispívá obec ze svého rozpočtu. Knihovní fond obsahuje beletrii, poezii i populárně naučnou literaturu pro dospělé, děti a mládež. Kromě výběru z vlastního fondu knihovny mají naši čtenáři k dispozici 2x ročně výměnné soubory knih z Knihovny Kroměřížska, které rovněž rožšiřují nabídku nových knih.